OM MIG

OM MIG

I 2008, blev jeg færdig uddannet Tegnsprogstolk, fra Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, KC København.

I 2015 blev jeg uddannet Fjerntolk, og i 2018 skrivetolk.


Jeg har siden endt uddannelse i 2008, haft 8 år i Tolkecenter Danmark, 1 år i TeamTegn og 2 år som fjerntolk, hos DNTM´s fjerntolkeservice, gennem firmaet Smaategn.


Før min tolkeuddannelse, er jeg uddannet Økonoma, og har arbejdet både som produktionsleder på Bispebjerg hospital, drevet restaurant i Spanien, og haft værtshus på Sjælland.


Til daglig bor jeg i Skanderborg, hvor jeg startede min selvstændige virksomhed i maj 2019.

CVR-nr. 40 48 98 43