PRISER

PRISER

Priser og betingelser

 

Der opkræves efter Center for Døves (CFD’s) priser og takstzoner på alle områder, hvor der ikke er indgået særlig aftale.


Læs mere her:


https://www.cfd.dk/tolkning/takster-og-vilkaar

CVR-nr. 40 48 98 43